Evenement 10-11-19 : Ascensie lessen


Ascensie lessen

Houder:
Karlista Fontijn
  Provincie:
Gelderland
Datum:
zondag, 10 november 2019
  Locatie:
Wageningen
Tijd:
10:-16:00
  Google Maps:
Bijdrage:
€ 145,00
  Website:
Categorie:
persoonlijke groei
persoonlijke groei
  E-mail:

Karlistafontijnatgmail .com

De ascensie-workshopdag is er voor bedoeld om je trilling te doen verhogen (ascenderen) en daar waar nog onevenwichtigheid is in balans brengen.
Je gaat in contact komen met jouw eigen Ik Ben energie. De mannelijke en vrouwelijke God en Godin in jou!

Elke dag overspoelen vanuit de scheppingsbron de energieën van de Zeven Heilige Vlammen de Aarde. Wanneer je bewust hierop afstemt en deze bewust in je opneemt zullen deze energieën krachtig door je heen stromen en je scheppingskracht doen toenemen. Ze werken heilzaam, evenwichtig en helend.

De ascensie-workshopdag is er voor bedoeld om je trilling te doen verhogen (ascenderen) en daar waar nog onevenwichtigheid is in balans brengen. De stralen zullen tijdens deze dag door jouw heen werken en je zult de energieën van de Meesters letterlijk ervaren. Oude wonden zullen getransformeerd en getransmuteerd worden en krachtige helende energie komt ervoor in de plaats. Je gaat in contact komen met jouw eigen Ik Ben energie. De mannelijke en vrouwelijke God en Godin in jou!

*De stralen in je opnemen zal je op een heel krachtige manier helpen om de energieën in je chakra’s, die overeenkomen met de stralen, in balans te brengen, waardoor je evenwichtiger en gracieuzer zult worden. Op je weg naar verlichting zal je alle zeven hoofdstralen – en later ook de vijf nog verborgen stralen – in balans moeten brengen om grotere wijsheid en meesterschap te kunnen verwerven. Bij elk van de Zeven Heilige Vlammen hoort een geascendeerde Meester, die zijn wijsheid aan deze energiestroom meegeeft.

Deze dag zal je verder brengen op je pad van Meesterschap! 

Schrijf je in via https://www.despiritueleacademie.nl/inschrijven/