Evenement 29-06-19 : Tinnitus. MBK bijscholing verdieping sensorischstelsel (snro)


Tinnitus. MBK bijscholing verdieping sensorischstelsel (snro)

Houder:
Innerfit - Innerstudie
  Provincie:
Gelderland
Datum:
zaterdag, 29 juni 2019
  Locatie:
De Klipper Oosterbeek
Tijd:
9.30
  Google Maps:
Bijdrage:
€ 135
  Website:
Categorie:
persoonlijke groei
  E-mail:

infoatinnerfit .nl

Tinnitus, ik hoor, ik hoor wat jij niet  hoort

Bijna iedereen heeft wel eens een zachte piep- of fluittoon ervaren in één of beide oren terwijl het in de directe omgeving doodstil was. Dit fenomeen lijkt juist op die heel stille momenten, zonder omgevingsruis, op te treden. Zittend op de bank, vlak voor het slapen in een donkere, stille slaapkamer. Soms treedt het ook op bij normaal achtergrondgeluid en is het continu.

Gewoonlijk dooft deze sensatie na enkele seconden volledig uit, maar bij sommige mensen blijft deze hinder bestaan. Soms wordt een ander geluid waargenomen : sissen, brommen, kloppen, ritmisch of continu. Dit verschijnsel wordt tinnitus genoemd.

Tijdens de bij- en nascholing worden de normale anatomie en fysiologie van het gehoor behandeld waarna specifiek de tinnitus besproken wordt. Vragen als : “Wat is tinnitus”, “Hoe ontstaat het”, “Hoe is het te verhelpen”, “Kan het kwaad”, “Gaat het vanzelf weer over” et cetera zullen aan de orde komen. Daarnaast komen preventieve tips aan bod waardoor/waarmee tinnitus mogelijk te voorkomen/vermijden.                                                                 In de middag wordt het Sensorisch stelstel belicht vanuit de Classic Chinese Medicine.