Evenement 02-03-19 : Cursusdagen (3) – Werken met het levenswiel en Systemic Ritual


Cursusdagen (3) – Werken met het levenswiel en Systemic Ritual

Houder:
Innerfit - Innercirkel
  Provincie:
Gelderland
Datum:
zaterdag, 2 maart 2019
  Locatie:
De Klipper Oosterbeek
Tijd:
9.30
  Google Maps:
Bijdrage:
€ 295
  Website:
Categorie:
persoonlijke groei
  E-mail:

infoatinnerfit .nl

Het Levenswiel vormt de basisstructuur waarbinnen een systemisch ritueel zich voltrekt.

Het Levenswiel – ook wel bekend als medicijnwiel – is een model uit sjamanistische culturen. Het wiel leert je dat er steeds vier perspectieven zijn van waaruit je naar dingen kunt kijken. De vier perspectieven zijn afgeleid van de vier windrichtingen: noord, oost, zuid, west. De vier richtingen hebben elk verschillende kwaliteiten, die steeds in een bepaald evenwicht aanwezig moeten zijn en op een complementaire wijze met elkaar samenwerken. Het levenswiel kan daardoor ordening, verdieping en inzicht brengen op verschillende niveaus – het mentale, emotionele en zielsniveau. Het laat je zien op welke richting je kwaliteiten liggen, waar je tekorten zijn, waar je kracht kunt halen, waar je balans kunt vinden.

Het Levenswiel kan een instrument zijn voor persoonlijke ontwikkeling en groei, maar ook om factoren die de levensloop belemmeren op te heffen. Met behulp van het Levenswiel kan inzicht verworven worden in de manier waarop iemand zijn leven leidt. Het is een model waarmee kwaliteiten en disbalansen van een persoon inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Het is ook een instrument waarmee een persoon extra kracht en balans kan ontvangen. Het wiel kan divers  ingezet worden, onder andere bij het doorbreken van patronen, het volgen van doelen en het ondersteunen bij ziekte.

Werken met het Levenswiel vindt plaats op meerdere niveau’s: rationeel, intuïtief en op spiritueel niveau.