Evenement 03-04-20 : Cursus Innerlijke Bron: eenheid - vrijheid - liefde


Cursus Innerlijke Bron: eenheid - vrijheid - liefde

Houder:
Lectorium Rosicrucianum Rotterdam
  Provincie:
Zuid-Holland
Datum:
vrijdag, 3 april 2020 - zondag, 24 mei 2020
  Locatie:
Rotterdam (Kralingen)
Tijd:
10:00-12:00 uur
  Google Maps:
Bijdrage:
€ 25 incl. cursusmateriaal+lunch 24 mei
  Website:
Categorie:
persoonlijke groei
cultuur
  E-mail:

pia .padmosathetnet .nl

In deze cyclus van de Innerlijke Bron worden vier beschouwingen gewijd aan: eenheid, vrijheid, de liefde en waarheid.

Nuchter beschouwd lijken deze begrippen slechts utopische idealen. Tóch streeft ieder mens - bewust of minder bewust - naar de verwerkelijking hiervan. Het komt ons voor dat deze begrippen onmisbare voorwaarden zijn voor het bereiken van werkelijk duurzaam geluk. Maar is werkelijke eenheid of vrijheid mogelijk? Heeft de mens wel een vrije wil en is hij/zij in staat tot een alles en allen omvattende liefde?

In de inleiding van elke bijeenkomst wordt aangegeven hoe er binnen de gnostieke wijsbegeerte naar deze begrippen gekeken wordt en welke mogelijkheden de mens bezit om deze te verwerkelijken. Daarna wordt het onderwerp in een onderlinge uitwisseling uitgediept.

Vier bijeenkomsten vinden plaats op vrijdagmorgen aan de Avenue Concordia 102, de vijfde in het Jan van Rijckenborgh Centrum in Haarlem (zondag 24 mei overdag).