Evenement 31-03-20 : Cursus Innerlijke Bron: eenheid - vrijheid - liefde


Cursus Innerlijke Bron: eenheid - vrijheid - liefde

Houder:
Lectorium Rosicrucianum Rotterdam
  Provincie:
Zuid-Holland
Datum:
dinsdag, 31 maart 2020 - zondag, 24 mei 2020
  Locatie:
Rotterdam (Kralingen)
Tijd:
20:00-22:00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
  Google Maps:
Bijdrage:
€ 25 incl. cursusmateriaal+lunch 24 mei
  Website:
Categorie:
persoonlijke groei
cultuur
  E-mail:

pia .padmosathetnet .nl

In deze cyclus van de Innerlijke Bron worden vier beschouwingen gewijd aan: eenheid, vrijheid, de liefde en waarheid.

Nuchter beschouwd lijken deze begrippen slechts utopische idealen. Tóch streeft ieder mens - bewust of onbewust - naar de verwerkelijking hiervan. Het komt ons voor dat deze begrippen onmisbare voorwaarden zijn voor het bereiken van werkelijk duurzaam geluk. Maar is werkelijke eenheid of vrijheid mogelijk? Heeft de mens wel een vrije wil en is hij/zij in staat tot een alles en allen omvattende liefde?

In de inleiding van elke bijeenkomst wordt aangegeven hoe er binnen de gnostieke wijsbegeerte naar deze begrippen gekeken wordt en welke mogelijkheden de mens bezit om deze te verwerkelijken. Daarna wordt het onderwerp in een onderlinge uitwisseling uitgediept.

Drie bijeenkomsten vinden plaats op dinsdagavond aan de Avenue Concordia 102, de vierde in het Jan van Rijckenborgh Centrum in Haarlem (zondag 24 mei overdag).