Evenement 27-09-19 : Cursus Rozenkruis en Gnosis: een innerlijke verkenning


Cursus Rozenkruis en Gnosis: een innerlijke verkenning

Houder:
Lectorium Rosicrucianum Rotterdam
  Provincie:
Zuid-Holland
Datum:
vrijdag, 27 september 2019
  Locatie:
Rotterdam (Kralingen)
Tijd:
10:00-12:00 uur
  Google Maps:
Bijdrage:
€ 50
  Website:
Categorie:
persoonlijke groei
  E-mail:

pia .padmosathetnet .nl

Cursus Rozenkruis en Gnosis, een innerlijke verkenning. In negen lessen gaan wij op zoek naar de bron van het leven en de eigen spirituele identiteit. Start cursus: vrijdag 27 september (10:00-12:00). Locatie: Avenue Concordia 102. Meld u aan op www.rozenkruis.nl of bel tijdens kantooruren: 023-5186185.

Wie zijn wij? Wat is onze ware identiteit? Waar liggen de wortels van ons bestaan? Tijdens de verkenningen trachten we ons eigen wezen te doorgronden met behulp van de gnostieke wijsbegeerte.

Gnosis wordt wel verklaard als de diepere kennis in mens, wereld en godsdienst, die leidt tot inzicht. In gnostieke geschriften wordt gezegd: Gnosis is een kracht of een licht dat niet voortkomt uit de ons bekende natuur, maar uit de goddelijke liefde. Gnosis maakt zich kenbaar aan hen die daarvoor ontvankelijk zijn.

Tijdens de eerste 8 bijeenkomsten, (de negende zal plaatsvinden op het conferentieoord Renova te Bilthoven begin februari 2020) gaan we op zoek naar de bron van het leven en naar de eigen spirituele identiteit. Zo'n zoektocht is een weg van verkenning, van ontdekking en van verwondering.

Thema’s die besproken worden zijn:  

  • De mens is meer dan zijn fysieke verschijning!
  • De tweevoudige mens: sterfelijk naar deze natuur, maar goddelijk naar zijn geestelijke natuur.
  • Wat wordt er in dit kader bedoeld met de overbekende termen: lichaam, ziel en geest ?
  • Bestaat reïncarnatie en zo ja: wat reïncarneert er dan en waartoe?
  • Waar staat de wedergeboorte van de ziel voor op haar weg naar transfiguratie, de uiteindelijke verbinding met de Geest?
  • Hoe vindt de mens het voor hem bedoelde pad van geestelijke wording in een tijd die gedomineerd wordt door snel wisselende en intensieve materiele ontwikkelingen, waardoor wij de onbekende helft van onszelf vergeten zijn!