Evenement 25-01-20 : Lezing: De Geheimen van de menselijke Ziel - Dirk van Beek


Lezing: De Geheimen van de menselijke Ziel - Dirk van Beek

Houder:
De Hartcirkel
  Provincie:
Noord-Holland
Datum:
zaterdag, 25 januari 2020
  Locatie:
De Schulp in Egmond Binnen
Tijd:
14 tot 17 uur
  Google Maps:
Bijdrage:
€ 15,00
  Website:
Categorie:
persoonlijke groei
  E-mail:

ilonaatdehartcirkel .nl

Is het niet uiterst vreemd dat de moderne mens bijna alles weet van het vergankelijke lichaam en daar veel tijd, geld en zorg aan besteed terwijl kennis van de veel belangrijkere, onvergankelijke ziel bijna geheel ontbreekt? Alle oude culturen bezaten die kennis wel en wisten dat alles bezield is. Vele spreekwoorden en gezegden herinneren daar nog aan zoals “zielsveel van iemand houden”, “met de ziel onder de arm lopen”, “ogen zijn de spiegels van de ziel” en “ter ziele gaan”. Het tijdperk dat de Verlichting wordt genoemd maar eigenlijk de Verduistering zou moeten heten, heeft daar echter een eind aan gemaakt. Tot op de dag van vandaag wordt de ziel niet meer (h)erkend in de moderne psychologie met alle gevolgen van dien. Onder andere de beroemde Carl Gustav Jung heeft ons met zijn diepgaande (zelf) onderzoeken een schat aan kennis over de menselijke ziel achtergelaten. Maar er is nog veel meer: je bent geen lichaam dat een ziel heeft maar een ziel dat een (tijdelijk) lichaam heeft.  Zo is wat wij de dood noemen niet meer dan de slaap van de ziel, laat de Bijbel ons weten. Dirk van Beek is door zijn levenslange zoektocht naar binnen een verbinder geworden van religie, filosofie en wetenschap. De huidige problemen in de wereld kunnen niet worden opgelost als we niet meer te weten komen over onze ziel en de bezieling van de natuur om ons heen. Het huidige najagen van duurzaamheid is slechts economisch gedreven en zal geen blijvend resultaat opleveren als we niet eerst de duurzaamheid in onze eigen ziel durven en willen aanpakken. Het aloude adagium “Mens, ken jezelf” en “Verander de wereld, begin bij jezelf”, begint bij zoektocht in de eigen ziel. Verschillende onderwerpen komen aan bod in deze lezing zoals waar zit de ziel en wat is de ziel eigenlijk, de betekenis van de “dark night of the soul”, hoe kun je je ziel zuiveren, karma en reïncarnatie. Laat deze lezing een begin zijn van ieders pelgrimstocht naar de Tao. 

Dirk van Beek - Stopte op zijn 52e met zijn 'baan' om zijn hart te volgen en zijn ziel te onderzoeken. Trad in een guru-chrla relatie met iemand die de Akasha kronieken kan lezen. In dit leven drie Bachelors in privaat recht, economie en internationale betrekkingen en een master in geschiedenis met specialisatie in Native American history, met name van de Hopi Indianen die vele voorspellingen over de huidige tijd hebben gegeven. Dirk legt unieke verbindingen tussen religie, filosofie en wetenschap die eigenlijk één zijn. Als holist laat hij zich leiden door de Bijbel, apocriefe boeken en de filosofieën van Socrates, Lao Tzu, Marcus Aurelius en Spinoza. Werkt momenteel aan zijn levenswerk: een boek met als titel Over Goden, Engelen en Mensen. Meer informatie over deze bijeenkomst: www.dehartcirkel.nl