Evenement 02-04-20 : Lezing: Daniëlle van Dijk - Esoterisch Christendom - De Essenen en de Egyptische mysteriën


Lezing: Daniëlle van Dijk - Esoterisch Christendom - De Essenen en de Egyptische mysteriën

Houder:
Stichting "Er is meer..."
  Provincie:
Noord-Brabant
Datum:
donderdag, 2 april 2020
  Locatie:
Ontmoetingscentrum Immanuelkerk, Veldhoven
Tijd:
20:00 uur
  Google Maps:
Bijdrage:
€ 10,00
  Website:
Categorie:
persoonlijke groei
  E-mail:

mailaterismeerveldhoven .nl

Veel mensen zijn anno 2020 op zoek naar een nieuwe vorm van zingeving en spiritualiteit. De Kerk verliest haar greep op de gelovigen, omdat zij geen echte antwoorden geeft op de vragen van deze tijd. De positie van de vrouw is nog steeds niet overal gelijkwaardig aan die van de man en het hemelrijk Gods wordt nog altijd beschreven als een situatie van na de dood of iets buiten onszelf.
Zou het eeuwenoude, esoterische christendom beter aansluiten bij de roep naar een eigentijdse zingeving? En wat houdt het esoterisch christendom eigenlijk in?
‘Esos’ betekent in het Grieks ‘binnen’ en duidt op de binnenwereld van de mens, zijn of haar ziel en geest. Het esoterisch christendom beschrijft het koninkrijk Gods als een staat van Zijn in je innerlijk, in je hart. Het vraagt andere dingen van je. Bij dit christendom gaat het om zelfreflectie en zelfkennis; het gaat om het richten van je energie en aandacht op een liefdevol leven. (Zelf)vertrouwen, verwondering, eerbied en verbinding zijn daarbij sleutelbegrippen. Een symbool van dit christendom is het labyrint.
Danielle vertelt over dit bijzondere christendom, dat veel ouder is dan het rooms-katholieke christendom en dat teruggaat tot de Essenen (ca. 100 voor Christus) en zelfs nog verder terug tot de Egyptische mysteriën van Isis. Ze vertelt over de oude Gnostische teksten die gevonden zijn in 1945 in Nag Hammadi en over reïncarnatie en karma, twee begrippen die onlosmakelijk verbonden zijn met het esoterisch christendom. Ze geeft ook enkele handvatten voor innerlijke scholing.
Het zijn in wezen de oeroude inwijdingsmysteriën die voorzichtig ontsluierd mogen worden in onze tijd. Een eigentijdse zingeving wordt zichtbaar!
 
Drs. Danielle van Dijk is Neerlandica en al meer dan 40 jaar docent op de Stichtse Vrije School in Zeist. Zij bestudeert naast haar werk vele esoterische thema’s. De Nag Hammadi Geschriften vormen voor haar een bijzondere bron van inspiratie. Ze zoekt naar wegen de spiritualiteit van de vrouw een hoog aanzien te geven in de samenleving. Ze schreef meerder boeken over Maria Magdalena, als de vrouw en evenknie van Jezus. Danielle heeft een eigen meditatiewerkplaats en coördineert de PanSophia-groep Utrecht. Zie ook: www.pansophia.nl of www.danielle-vandijk.nl.
 
Tijd: 20:00-22:30 uur
Zaal open vanaf 19:15 uur
Entree: € 10,00 (is inclusief koffie of thee in de pauze)
Reserveren via website mogelijk of contant te betalen voor aanvang van de lezing
Locatie: Ontmoetingscentrum Immanuelkerk
Teullandstraat 1, 5503 VV Veldhoven
Extra: Ringleiding (voor slechthorenden) aanwezig