Evenement 19-12-19 : Familie Opstellingen


Familie Opstellingen

Houder:
Ank de Groot
  Provincie:
Zuid-Holland
Datum:
donderdag, 19 december 2019
  Locatie:
De Zilk
Tijd:
19.30 - 22.00
  Google Maps:
Bijdrage:
€ 40.00
  Website:
Categorie:
persoonlijke groei
  E-mail:

infoatankdegroot .nl

Tijdens een familie opstelling kan aan het licht komen hoe ingrijpende gebeurtenissen uit het leven van jou en vorige generaties door kunnen werken in je eigen leven. Vastgeroeste patronen en verhoudingen kunnen weer in beweging worden gebracht. Doorgaans komt er dan een opening naar meer acceptatie, ruimte, vrijheid en nieuwe toekomstmogelijkheden.

Opstellingen brengen iets wezenlijks aan het licht, waarbij meningen en oordelen achterwege blijven. Soms heeft iets alleen maar erkenning nodig, waardoor je in de opstelling kan zien dat dát al als een opluchting ervaren wordt.

Als er één persoon uit de familie een opstelling doet, kan er al ordening komen in het hele systeem, waardoor de liefde weer kan gaan stromen.

Jij brengt jouw thema in. Ik werk in een hele kleine setting, dus alle ruimte voor jou.