Evenement 31-03-20 : Innerlijke bron: Eenheid - Vrijheid - Liefde


Innerlijke bron: Eenheid - Vrijheid - Liefde

Houder:
Lectorium Rosicrucianum
  Provincie:
Noord-Holland
Datum:
dinsdag, 31 maart 2020 - zondag, 24 mei 2020
  Locatie:
Centrum Hilversum
Tijd:
20:00 tot 22.00 uur
  Google Maps:
Bijdrage:
€ 25,00
  Website:
Categorie:
persoonlijke groei
  E-mail:

infoatrozenkruis .nl

Deze cursus is geannuleerd i.v.m. de maatregelen tegen het Coronavirus.

In deze cyclus van de Innerlijke Bron worden beschouwingen gewijd aan de onderwerpen eenheid, vrijheid, liefde, waarheid en gerechtigheid. Hoewel het begrippen zijn die nuchter beschouwd slechts utopische idealen lijken, streeft ieder mens - bewust of minder bewust - toch steeds naar de verwerkelijking ervan. Zij komen ons voor als de onmisbare voorwaarden voor het bereiken van waarlijk, duurzaam geluk, of vallen daar misschien zelfs mee samen.

Maar is ware eenheid mogelijk, heeft de mens wel een vrije wil, is de mens in staat tot een alles en allen omvattende liefde? In de inleiding van elke bijeenkomst wordt aangegeven hoe er binnen de gnostieke wijsbegeerte naar deze verheven begrippen gekeken wordt en welke mogelijkheden ieder mens bezit om tot verwerkelijking ervan te komen, waarna het onderwerp wordt uitgediept in een onderlinge uitwisseling.

Bijeenkomsten: vier avonden van 20.00-22.00 uur en de vijfde bijeenkomst in het J. van Rijckenborghcentrum in Haarlem op 24 mei 2020van 13.00-16.00 uur. De kosten zijn inclusief tekstmateriaal.