Evenement 26-03-19 : lezing: Het universum in jezelf- Hoe ga je de weg der sterren?


lezing: Het universum in jezelf- Hoe ga je de weg der sterren?

Houder:
Lectorium Rosicrucianum
  Provincie:
Noord-Holland
Datum:
dinsdag, 26 maart 2019
  Locatie:
Centrum Hilversum
Tijd:
20:00 tot 22.00 uur
  Google Maps:
Bijdrage:
€ 0,0
  Website:
Categorie:
persoonlijke groei
  E-mail:

infoatrozenkruis .nl

di 26-3-2019 is er een lezing van het Rozenkruis met de titel: 
"Het universum in jezelf – Hoe ga je de weg der sterren?

De klassieke rozenkruisers uit de zeventiende eeuw benadrukken in hun geschriften dat de mens een kosmos in het klein is: een microkosmos. Hoe kwamen ze op dat idee? Waarom vonden ze dat zo belangrijk? Wat gaat er in je leven veranderen als je jezelf gaat beschouwen en ervaren als een microkosmos?

In het voorjaar van 2019 verzorgt de auteur André de Boer op meerdere plekken in Nederland een lezing waarin hij ingaat op dergelijke vragen. Dat doet hij aan de hand van zijn nieuwe boek Mysteriën en lofzangen van God, kosmos, mens – het godsplan verwerkelijken, dat is verschenen op 1 september 2018 bij Rozekruis Pers. Dit is de derde en laatste uitgave van een trilogie over de mysteriën voor de mens van nu.

De lezing en het nieuwe boek zijn gebaseerd op de mysteriewijsheid die wordt toegeschreven aan de legendarische Egyptische ingewijde Hermes Trismegistus. Volgens de driemaal-grote Hermes dwaalt de mensheid omdat zij de onwetendheid als leidsman heeft aanvaard. In geschriften die aan hem worden toegeschreven, leert hij je hoe je kunt komen tot gnosis, tot innerlijk weten vanuit je diepste wezen. Dat is de basis waarop je kunt vernieuwen naar geest, ziel en persoonlijkheid. Dat veelomvattende vernieuwingsproces verloopt niet vanzelf, maar vereist veel aandacht. Het is het gaan van een inwijdingsweg in het dagelijkse leven die Hermes aanduidt als de weg van de godsvrucht en die ook bekend staat als de weg der sterren.

De lezing sluit aan bij het gratis online-programma Mysteriën en lofzangen van God, kosmos, mens en de gelijknamige vijfdelige verdiepingskring (cursus) die wordt gehouden op meer dan tien plaatsen in Nederland.

Het begint om 20.00 uur en is afgelopen om 22.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur met koffie en thee.
Datum: 26-3-2019 Tijd 20.00 tot 22.00 uur. Toegang vrij. Adres: Koninginneweg 41 12176 KT Hilversum. Meer informatie op de website www.rozenkruis.nl/hilversum of 023- 518 6185