Evenement 13-06-21 : Workshop Familieopstellingen


Workshop Familieopstellingen

Houder:
Rahina Hassankhan
  Provincie:
Zuid-Holland
Datum:
zondag, 13 juni 2021
  Locatie:
Den Haag
Tijd:
12.00 - 17.00
  Google Maps:

Den Haag

Bijdrage:
€ 125,- en € 40
  Website:
Categorie:
persoonlijke groei
gemeenschap
  E-mail:

infoatraahi .nl

Workshop Familieopstellingen

Ieder mens maakt deel uit van verschillende systemen, bijvoorbeeld het bedrijf waar je werkt, het land waar je geboren bent, de club waar je lid van bent en het belangrijkste systeem, je gezin van herkomst. Het systeem kent een bepaalde ordening van relaties en is in grote mate – onbewust – bepalend voor het gedrag en de opvattingen van een individu.

Systemisch werken gaat uit van de invloed van een groter geheel op het individu. Het is een werkvorm waarbij representanten voor (familie)leden uit het systeem van herkomst opgesteld worden in een ruimte. De cliënt die een vraag inbrengt kiest uit de deelnemers van de groep willekeurig representanten voor zichzelf, en voor andere belangrijke leden van het (familie)systeem. Dan stelt hij ze op in de ruimte. De onderlinge verhoudingen worden zichtbaar en voelbaar omdat representanten in de opstelling vaak gevoelens en gedachten krijgen die heel dichtbij liggen bij die van de familieleden die zij vertegenwoor-digen, zonder dat ze enige kennis hebben over de familie.

In een opstelling worden de onbewuste verhoudingen, belemmeringen en mogelijke oplossingen in jou systeem (gezin, familie, organisatie) zichtbaar. Je maakt contact met wat er wezenlijk speelt en je merkt hoe helend het kan zijn als je je eigen plek inneemt. Dit helpt ook om beperkende overtuigingen los te laten, effectiever gedrag eigen te maken en meer vrijheid te ervaren, ook in verbinding met jouw systeem.

Na aanmelding en een (telefonische) intake, kun je een opstelling doen. Ervaring van  deelnemers: “Mijn familieopstelling in december heeft me vriendelijker gemaakt voor mezelf. Centraal stond de twijfel over mijn bestaansrecht en daar heb ik onder begeleiding van Rahina meer inzicht in en meer begrip voor gekregen. Ik ben aan het landen in mijn lichaam. Dat proces is niet klaar, dat is in gang gezet. Voor nu ben ik heel blij met het resultaat dat ik meer thuis ben in mezelf en met meer verwondering in mijn leven rondkijk.” - DWdF, redacteur

Wil je nog geen opstelling maar eerst kennismaken met de werkwijze en verloop van een opstelling? Dan kun je als deelnemer/representant aanwezig zijn op een middag. Dit is een waardevolle ervaring omdat je dan kunt ervaren hoe belangrijke thema's in (familie)systemen zich laten zien en hoe stapsgewijs toegewerkt wordt naar een systeem waarin de liefde nog meer mag stromen.Ervaring van een representant: “Ik vond het een aangename ervaring, een warm bad. Ik dacht dat ik afstandelijk was en niks zou voelen en ik verbaasde me hoeveel ik gevoeld heb als representant en hoe ik echt aanwezig kon zijn. Het is me nu wel duidelijk hoeveel er van generatie op generatie doorgegeven wordt. Ik ben zo dankbaar voor de ervaring”.

Een opstelling kan ook betrekking hebben op werk en loopbaan. Daarnaast kan een opstelling onderdeel zijn van een individueel begeleidingstraject.

Naast de workshop opstellingen geef ik ook individuele sessies. In de systemische lichaamscoaching lig je met je kleren aan op de behandeltafel.Het lichaam is in resonantie met het familiesysteem. Zoals je in een opstelling kunt ervaren wat de invloed van het veld is op je fysieke, emotionele en energetische gesteldheid, zo is dat ook op de massagetafel. Of anders gezegd: dat wat je bij een opstelling vergroot tegenkomt in de opstellingsruimte vind je terug in je lichaam en de ruimte om je heen.
Wanneer je niet op je eigen plek staat in jouw familiesysteem is dat voelbaar in je lichaam. Als je je familie niet insluit, sluit je delen van je lichaam uit.
Het voordeel van systemisch werk via het lichaam is dat:
•  aanraken een helende werking heeft;
•  een juiste systemische interventie een directe respons geeft en een ontspanning en energiedoorstroming in het lichaam teweegbrengt;
•  een liefdevolle aanraking veiligheid en heling biedt bij hechtingsproblematiek en traumatische ervaringen die in het lichaam opgeslagen zijn.

Indien gewenst, is het ook mogelijk om een online sessie (opstelling, coaching of systemische lichaamscoaching) af te spreken. Voor info en opgave, neem contact op met Rahina Hassankhan: 06 21607078