Evenement 30-10-20 : Karakterstructuren en Maskers, over vertrekken en terugkeren


Karakterstructuren en Maskers, over vertrekken en terugkeren

Houder:
Rahina Hassankhan
  Provincie:
Zuid-Holland
Datum:
vrijdag, 30 oktober 2020 - zaterdag, 31 oktober 2020
  Locatie:
Centrum Djoj, Rotterdam
Tijd:
10.00 - 17.00
  Google Maps:

Centrum Djoj, Rotterdam

Bijdrage:
€ 275,-
  Website:
Categorie:
persoonlijke groei
  E-mail:

infoatraahi .nl

Maskers bedekken de pijn van onze verwonding en onze oorspronkelijkheid. Iedereen heeft een masker dat hoort bij een karakterstructuur. Het masker werkt door in onze relaties, in ons werk en hoe wij in het leven staan. In het werken met cliënten kunnen maskers een ingang zijn voor de diagnose. Daarvoor is essentieel dat je je eigen masker hebt doorgrond en weet hebt van je eigen manier van vertrekken. Maskerbesef roept oorspronkelijkheid en ontroering.

Hoe ontstaan onze maskers?
De incarnatie van de ziel geschiedt via de kruin en de ziel daalt onder ideale omstandigheden in het lichaam. Gedurende dit incarnatieproces lopen we kwetsingen op en ervaren we beperkingen en tekorten in ons familiesysteem. De opeenstapeling van deze krassen op de ziel wordt karakterstructuur genoemd.  Er worden 6 karakterstructuren onderscheiden afhankelijk van het thema waar we aan blijven haken. Deze structuren hebben ieder eigen kwaliteiten en bij ieder karakterstructuur hoort ook specifiek maskergedrag. We ontwikkelen onbewust maskers om onze eigen pijn niet onder ogen te zien  naar onszelf en anderen te ontkennen.

Gevolgen van masker
Het masker bepaalt hoe we onszelf zien en hoe wij de wereld ervaren. Als kind verliezen wij een deel van ons openheid en heelheid. In de volwassenheid wordt deze manier van aanpassen een vorm waarin de speelruimte minder wordt of ontbreekt. We leven vanuit de illusie dat dit masker samenvalt met ons essentie, ons ziel. Leven vanuit een masker doet ons vergeten dat we een keus hebben.
Afhankelijk van onze eigen aard en de invloed van ons familiesysteem, leidt het masker tot terugtrekken, afhankelijkheid, vervloeien met de ander, machtstrijd, opoffering of het vermijden van intimiteit.

Maskers en het lichaam
Het masker wordt weerspiegeld in ons lichaam. Afhankelijk van de leeftijd waarop de kwetsuur plaatsvindt, ontstaan traumas of kwetsingen die in ons lichaam worden opgeslagen en de levensenergie wordt belemmerd. Door de combinatie van lichaamswerk en systemisch werk kunnen wij de levensenergie weer vrijmaken en de bindingen ontkoppelen. We raken weer ingeordend en ingebed in het familiesysteem en kunnen weer in de levensstroom stappen. Ontmaskeren betekent de cliënt helpen om te incarneren in het lichaam.

In deze twee dagen werken we met de zes karakterstrukturen en de bijbehorende maskers. Naast informatie, oefeningen, opstellingen en lichaamswerk, gaan we stoeien met onze maskers. Onderwerpen die aan bod komen:
- systemische achtergrond
- lichaamsuitdrukking
- de kwaliteit
- de taak

Ervaring deelnemer
'Dankzij de oefeningen, de humor en de toelichting heb ik mezelf tijdens de workshop 'karakterstructuren en maskermakers' beter leren kennen. Ik heb delen van mezelf ontdekt waarvan ik geen weet had. Rahina's ontwapenende lichtheid en openheid zorgden voor een veilige omgeving waarin we samen steeds een laagje dieper in onszelf afdaalden.'