Evenement 13-03-20 : Energetische geneeskunde; een blik in de verborgen kant van het universum


Energetische geneeskunde; een blik in de verborgen kant van het universum

Houder:
Lied van de Merel
  Provincie:
Utrecht
Datum:
vrijdag, 13 maart 2020 - zaterdag, 6 juni 2020
  Locatie:
Utrecht
Tijd:
10:00-17:00
  Google Maps:
Bijdrage:
€ 299,-
  Website:
Categorie:
persoonlijke groei
wetenschap
  E-mail:

infoatliedvandemerel .nl

Energetische geneeskunde bestaat uit een aantal 'takken van sport'. Denk hierbij aan energetische therapie, acupunctuur, homeopathie. Alle natuurgeneeswijzen die uitgaan van een energetisch mensbeeld vallen onder deze paraplu-term.
 
Reguliere geneeskunde is gebaseerd op de klassieke natuur- en scheikunde en steunt zwaar op farmacologie en fysiek ingrijpen. Energetische geneeskunde is gebaseerd op de nieuwste inzichten vanuit de kwantumnatuurkunde en maakt gebruik van subtiele ingrepen in de energetische natuur van de mens.
 
Download deBrochure
 
In deze cursus brengen we beide vormen van geneeskunde op een fundamentele manier met elkaar in verband, met respect voor beide paradigma's. We zien dat de energetische geneeskunde in de ware zin van het woord complementair is aan de reguliere geneeskunde. We bekijken welk onderzoek er is gedaan binnen de kaders van de reguliere wetenschap én de moderne energetische wetenschappen aan universiteiten van over de hele wereld. Hierbij ligt de focus op energetische therapie, maar ook de andere richtingen komen aan bod. Vraag je je bijvoorbeeld af wat het verband is tussen licht en je alvleesklier? Of tussen een ego-perspectief en je ontstekingswaarden? Op dit concrete niveau leer je de energetische en materiële werkelijkheid integreren en de plaats van ziekte en gezondheid in je fysieke en energetische lichaam te begrijpen.
 
Kennis blijft echter slechts aan de oppervlakte als we er alleen over praten. Daarom gaan we tijdens deze cursus ook ervaren wat we leren door middel van oefeningen en uitwisselingen. Hierdoor geeft deze cursus je intuïtieve ontwikkeling handen en voeten in aardse wetenschap, maar helpt je ook je aardse kennis te verbinden met de grotere spirituele werkelijkheid waar je deel van uit maakt. Met andere woorden, wil je begrijpen met je hart én je hoofd? Ervaren én filosoferen? Zoveel mogelijk aspecten van jezelf aanspreken en de samenhang voelen in jezelf en tussen jou, de Ander, de hemel en de aarde? Kom dan zeker meedoen! 
 
Voor wie is deze cursus bedoeld?
Voor iedereen die verder wil dan de basis. Deze cursus is ook uitermate geschikt voor professionals uit het reguliere werkveld die zich willen verdiepen in het energetische wereldbeeld dat ten grondslag ligt aan alternatieve geneeswijzen. 
 
Er is ruimte om je eigen inbreng in te passen in het beeld dat zich ontvouwt, bijvoorbeeld vanuit je eigen vakdiscipline als natuurgeneeskundig therapeut, of vanuit eerdere opleiding en/of (levens)ervaring. 
 
Accreditatie
De cursus is geaccrediteerd door KTNO voor 1,5 EC.
 
Kosten
Drie dagen inclusief reader (ca. 100 pagina's), lunch en thee: 299,-.
 
Locatie
Emmen of Utrecht
 
Data
13 maart 2020, 25 april 2020 en 6 juni 2020
Voor andere data in Emmen en Utrecht raadpleeg de agenda op www.liedvandemerel.nl.
 
infoatliedvandemerel .nl
06 - 425 34 705