Evenement 30-01-20 : Zielscont(r)acten zuiveringsritueel


Zielscont(r)acten zuiveringsritueel

Houder:
Institute of Siberian Shamanism
  Provincie:
Noord-Brabant
Datum:
donderdag, 30 januari 2020
  Locatie:
Etten-Leur (Breda)
Tijd:
19.30 - 22.00 uur
  Google Maps:
Bijdrage:
€ 40,00
  Website:
Categorie:
persoonlijke groei
initiatieven
  E-mail:

administratieatsiberischsjamanisme .nl

Wanneer wij zielencontracten zijn aangegaan, gebeurt dit meestal op momenten die wij als heel intens ervaren of die voor ons erg belangrijk zijn. Het is vaak een intern gebeuren. Soms worden ze ook uitgesproken, maar wat er intern gebeurt is het belangrijkste. Als het slechts woorden zijn die we uitspreken zet het zich niet vast in ons.                                       

Zielscontracten beperken onze vrijheid. Zij verhinderen ons om in het moment te kiezen wat we willen doen.  Als we bijvoorbeeld  op zielsniveau beloofd hebben om altijd voor iemand zorg te dragen, kunnen we deze belofte eeuwenlang bij ons dragen, gedurende vele levens. Wanneer we bij elkaar zijn zullen we voor deze mens / dier zorgen, zo niet, dan voelen we ons niet o.k. of reageert de ander op een bepaalde manier. We kunnen niet in het moment vrij beslissen dat we zorgdragen, vanuit ons hart zorg willen dragen of het niet doen omdat we zelf zorg nodig hebben of omdat de ander geen zorg nodig heeft. Dit houdt onze ontwikkeling tegen en we kunnen hierdoor niet optimaal van onze  energie gebruik maken.

Zielscontracten kunnen ons beperken en geen ruimte geven in hoe het contact zou zijn zonder de belofte.

Met zielscontracten bedoelen we beloftes, eed afleggen, zweren en overeenkomsten. Dit kan met iemand anders zijn, in een ritueel of alleen met jezelf. Je kunt jezelf voornemen dat je altijd op iemand zult wachten of dat de ander altijd sterker is dan jij, zodat jij niet eens een poging doet. Heel vaak spelen dit soort dingen zich af op onbewust niveau. Uit dit leven weten we het ons meestal wel te herinneren maar van vorige levens meestal niet.