Evenement 26-09-19 : Boekbespreking: Mysteriën en symbolen van de ziel


Boekbespreking: Mysteriën en symbolen van de ziel

Houder:
Lectorium Rosicrucianum
  Provincie:
Noord-Holland
Datum:
donderdag, 26 september 2019
  Locatie:
Informatiecentrum Rozenkruis, Haarlem
Tijd:
10:00 - 11:30
  Google Maps:
Bijdrage:
€ 0
  Website:
Categorie:
persoonlijke groei
  E-mail:

infoatrozenkruis .nl

Mysteriën en symbolen van de ziel

Als mensheid verwaarlozen we massaal de ziel. Veel problemen waarmee we te kampen heben zijn direct of indirect het gevolg van het ontkennen en negeren van dit meest wezenlijke aspect van onszelf en onze medemensen. In de wereld zijn talloze krachten werkzaam die ons afhouden van zorg voor onze zielen.
Toch is er alle reden voor hoop.

Deelnemers worden verzocht voorafgaand aan de eerste bijeenkomst hoofdstuk 1 te lezen.
Inloop vanaf 9.30 uur.

Data van alle boekbesprekingen:
26-09  Ontstijgen aan dualiteiten
10-10  De drie graden van de ziel verbinden
24-10  Ontwikkelen in de vier werelden 
07-11  De vijf denktoestanden besturen
21-11   Vernieuwen door de zes emanaties
05-12  De zeven gouden sleutels hanteren
19-12  Het achtvoudige pad uitdragen

9e bespreking Werken met de negen geestelijke gaven op een nader te bepalen datum in jan 2020

  • Adres: Informatiecentrum Rozenkruis Haarlem, Zakstraat 2, 2011 JS Haarlem
  • Tijd: 10.00 – 11.30 uur, koffie en thee vanaf 9.30 uur
  • Toegang: vrijwillige bijdrage