Evenement 28-02-19 : Boekbespreking: Mysteriën en lofzangen van God kosmos, mens


Boekbespreking: Mysteriën en lofzangen van God kosmos, mens

Houder:
Lectorium Rosicrucianum
  Provincie:
Noord-Holland
Datum:
donderdag, 28 februari 2019
  Locatie:
Informatiecentrum Rozenkruis Haarlem, Zakstraat 2, 2011 JS Haarlem
Tijd:
10:00 - 11:30
  Google Maps:
Bijdrage:
€ 0
  Website:
Categorie:
persoonlijke groei
  E-mail:

infoatrozenkruis .nl

'Dwaal niet langer in de periferie, maar ga leven vanuit je diepste kern.’

Er zijn goede spirituele boeken die je kunnen helpen om gehoor te geven aan deze universele opdracht. Wanneer je daarover uitwisselt met gelijkgestemden, gaat daar een veel grotere kracht van uit dan wanneer je er uitsluitend zelfstandig boeken leest, beluistert en overdenkt. Bovendien gaan de deelnemers aan de boekbesprekingen zo gezamenlijk een zorgvuldig ontwikkeld en begeleid traject dat kan leiden tot nieuwe inzichten, inspiraties en initiatieven.

Het Informatiecentrum Rozenkruis Haarlem organiseert van 10 januari t/m 9 mei 2019 een serie van negen boekbesprekingen op donderdagochtenden. Het gaat om bijeenkomsten van anderhalf uur waarin steeds één hoofdstuk door de deelnemers zelf wordt voorbereid en vervolgens op de ochtenden gezamenlijk besproken. Het gaat om het boek Mysteriën en lofzangen van God, kosmos, mens – het godsplan verwerkelijken  (klik voor het boek) van André de Boer, dat verscheen in september 2018.

Wat is de bron van alle leven? Hoe kun je daar contact mee maken? Wat kun je doen om bezield te raken door een groots perspectief dat vreugde schenkt? Dergelijke vragen staan centraal in het genoemde boek. Ze worden belicht aan de hand van klassieke teksten van een legendarische Egyptische ingewijde: Hermes Trismegistus. Verdiep je met anderen in de bevrijdende en altijd actuele hermetische visies op God, kosmos, mens.


28-02-2019  -  esoterisch onderricht ontvangen
14-03-2019  -  reinigingen realiseren
28-03-2019  -  God lofprijzen
11-04-2019  -  geestelijke krachten assimileren
25-04-2019  -  de weg van de godsvrucht gaan
09-05-2019  -  de gnosis verkondigen

 

  • Tijd: 10.00 – 11.30 uur, koffie en thee vanaf 9.30 uur
  • Toegang: vrijwillige bijdrage