Evenement 14-02-20 : seksueel misbruikt? Neem je autonomie terug na seksueel misbruik


seksueel misbruikt? Neem je autonomie terug na seksueel misbruik

Houder:
Inge Moll
  Provincie:
Utrecht
Datum:
vrijdag, 14 februari 2020 - vrijdag, 15 mei 2020
  Locatie:
Vianen
Tijd:
10.00-16.30/17.00
  Google Maps:
Bijdrage:
€ 380,00
  Website:
Categorie:
persoonlijke groei
  E-mail:

ingeatingemoll .nl

Seksueel misbruik is een grote inbreuk op je autonomie. Wanneer het je overkomt wordt er op alle niveaus - fysiek, emotioneel, geestelijk en spiritueel - over je grenzen gegaan. Dat kan gaan van ongewenste intieme aanrakingen tot het binnendringen in je lichaam. Waar dat ook gebeurt, thuis in gezin of familie, bij de sport- of muziekvereniging of op school, je voelt je machteloos in een (te) overweldigende situatie.
Wat je dan nodig hebt is iemand die er voor je is zodat je je gevoelens kunt ontladen. Soms wordt dat door de dader tegengehouden (ons geheimpje), soms is er niemand voor je (emotioneel niet-beschikbare ouders, geen andere vertrouwenspersoon). In dat geval zwijg je en/of verdring je het misbruik.

De consequenties van seksueel misbruik omvatten alle facetten van je leven: je gezondheid, je gevoelens, je denken en overtuigingen, relaties, werk en zingeving in je leven.
Symptomen zijn dissociatie (geen contact meer hebben met je gevoel en lichaam, wel vaak anderen/prikkels van buitenaf voelen), posttraumatische stress, angst, een negatief zelfbeeld, schuldgevoelens, schaamte, gevoelens van hopeloosheid en wanhoop, seksuele problemen, angstaanvallen, wantrouwen, relatieproblemen en eenzaamheid.

Ergens in je leven loop je vast. Dat kan door een triggerende gebeurtenis zijn of je voelt van binnen uit dat je niet meer op deze manier verder kunt. Het is tijd om te helen, terug te gaan naar je authentieke en autonome zelf.
Helen van seksueel misbruik is een indringend proces. Je kunt dit niet alleen. Het kost tijd en hulp om alles aan te gaan. In en met jezelf. Van het omgaan met herbelevingen tot het zien en voelen van de weggestopte gevoelens van het misbruik en de situatie waarin dit kon gebeuren.

In deze cylcus ontdek je hoe breed de impact van seksueel misbruik op je leven is, leer je om te gaan met herbelevingen, met dissociatie en andere symptomen. Ontdek je vanuit welke onveiligheid in je vroege jeugd seksueel misbruik kan ontstaan. Èn je gaat voelen wat er nodig is in het 'NU'. In de bijeenkomsten kunnen de volgende onderwerpen aan de orde komen:
- vragen rondom 'wie ben ik nou echt' (identiteit), zelf van binnenuit maar ook in (intieme) relatie tot de ander
- angst, schuld en schaamte, ontkenning, zwijgen, geheimhouden
- de relatie met je lichaam
- gezonde intimiteit en seksualiteit
- dader- en slachtofferschap, hoe je dader wordt naar jezelf door telkens weer opnieuw situaties te creëren die je doen herinneren aan het oorspronkelijke trauma. Dit patroon doorbreken door het vanuit je Gezonde IK werkelijk erkennen en doorvoelen van het trauma, als weg naar je authentieke zelf
- wel of geen contact met de dader
Het programma gaat verder dan praten, verder dan het delen van je verhaal. Werkelijke heling vraagt om weer te gaan voelen, je autonomie terug te nemen, het stuur van je eigen leven weer in handen te nemen. Je zet stappen naar het weer Heel worden, naar jezelf terugvinden daar waar je jezelf kwijt geraakt bent.

Het is een doorlopende groep. Je schrijft je per cyclus in. Na elke cyclus kun je uitstromen en bij een nieuwe instromen.

Doelgroep

Iedereen die op welke wijze dan ook met seksueel misbruik in hun jeugd te maken heeft gehad, op welke wijze dan ook. Dit betekent dat je welkom bent als:
- je fysiek seksueel misbruikt bent
- denkt dat je seksueel misbruikt bent, omdat je diverse symptomen vertoont, bijv. dromen, beelden
- als je twijfelt of je terug gekomen verdrongen herinneringen wel waar zijn
- als je alle zeilen hebt moeten bijzetten om daadwerkelijk fysiek seksueel misbruik te voorkomen (wat betekent dat je in de energie wel degelijk seksueel misbruik hebt ervaren)
- als je je op enige andere wijze aangesproken voelt (neem dan zeker even contact op)

Over Inge en haar werkwijze

Als ervaringsdeskundig therapeut kan ik je meer bieden dan een 'gewone' therapeut. Door mijn verwerkte ervaringen kan ik op een gevoelsmatige laag bij je aanwezig zijn en blijven, wat er in jou ook gebeurt. Begrijp ik beter waar je mee te dealen hebt en herken en erken ik jouw gevoelens gemakkelijker. Dit biedt een 'holding space' voor jou; een veilige ruimte waarin jij veilig kunt voelen wat er te voelen is.

Ik werk veel met energiewerk en opstellingen. Ik weet snel door te dringen naar de gevoelslagen. Daarnaast is er ook volop ruimte voor rust en stilte, zodat dat wat er in jou gebeurt ook geïntegreerd kan worden.

Data voorjaar 2020: 14 februari, 13 maart, 17 april, 15 mei