Etalage

Titel

Etalage


Umoja World - Keesjan van der Klooster


www.umojaworld.eu


Umoja World - Keesjan van der Klooster

www.umojaworld.eu

Keesjan van der Klooster werkt en reist de wereld door met een bijzondere onuitputtelijke energie die fungeert als overbruggend bewustzijn.Deze energie stemt het bewustzijn van de mens af op het universele bewustzijn. Daardoor kom je uit bij de essentie van wie je in wezen bent. Het is één van zijn levenstaken om deze liefdevolle en zeer zuivere en bekrachtigende energie uit te dragen.

In het Swahili betekent Umoja eenheid, saamhorigheid & gelijkwaardigheid’.

Dat is ook precies de essentie van het werk van Keesjan van der Klooster, gezicht achter Umoja World: om mensen die een diep verlangen hebben naar hun essentie hun mogelijkerwijs terug te brengen naar deze natuurlijke staat van eenheid, dit in verbondenheid met alles in en om zich heen.
Keesjan is geïnspireerd geraakt en uitgenodigd om bijeenkomsten te faciliteren die te maken hebben met de omwenteling van de ik cultuur naar de wij cultuur. Expressief begeleidt mensen op een alternatieve veilige wijze in hun spirituele evolutie. Waar mogelijk ondersteunt Keesjan je om wakker te worden uit je conditioneringen. Een vernieuwend continu stromend bewustzijn wordt gedeeld op een eigentijdse, heldere, of woordeloze energetische wijze.
Hij doet dit aan de hand van Verlichtende energetische sessies, individuele sessies en verschillende groepsbijeenkomsten zowel hier in Nederland als in het buitenland. Dankzij dit samen zijn met de energie waarmee Keesjan werkt kun je je de volmaakte harmonie van je ziel weer herinneren. Je ziel wordt weer verbonden met de materie en je persoonlijke levensdoelen, het denkvermogen wordt uitgelijnd met je zuivere kern. Dit kan het licht van de universele essentie in je activeren of reactiveren. Je kunt erop vertrouwen dat je precies ontvangt wat jij op dat moment nodig hebt.

Er is geen naam voor wat je ontvangt, het wordt vanzelf duidelijk als het de bedoeling is dat je deze bijeenkomsten bijwoont.
Liefde Keesjan

Meer informatie lezen over de verlichtende energetische sessies, harmoniserende wandelingen, individuele sessies en de groepsbijeenkomsten met Umoja World - Keesjan van der Klooster zie www.umojaworld.eu

Judith K. Moore


http://www.judithmoore.nl/


Judith K. Moore is een veelzijdig medium dat haar steentje bijdraagt aan de komst van de hemel op aarde. Toen zij als kind in de bergen van Colorado opgroeide, raakte ze verstrikt in de mind control experimenten van een geheime tak van de Amerikaanse regering. In Song of Freedom beschrijft ze de lange weg van genezing die ze vanaf augustus 1987 ondernam. Ze moest veel moeite doen om door te dringen tot dat deel van haar psyche dat de gruwelijke herinneringen bevatte aan wat ze in haar jeugd had meegemaakt. In 1992 verscheen een stralend blauw, hemels lichtwezen aan haar dat zich Laiolin noemde en haar vroeg of zij mee wilde werken om Moeder Aarde te helpen. Judith stemde toe onder de voorwaarde dat het ook voor het hoogste goed voor haar familie zou zijn en haar gezondheid niet geschaad zou worden. Sindsdien heeft ze zich ontwikkeld tot een trance medium dat bij vol bewustzijn personal readings geeft en in samenwerking met de spirituele wereld een groot aantal taken vervult om de Aarde naar een hoger frequentieniveau te helpen. Zij staat in nauwe connectie met Maria Magdalena, geeft boodschappen door over graancirkels, werkt samen met Grandma Chandra, is betrokken bij een Grandmothers project en brengt nieuwe profetieën naar de Aarde toe. Regelmatig komt zij naar Nederland omdat ons land de bestemming heeft een heel nieuw licht op de wereld te zetten. Haar taak bij de personal readings is niet om mensen op hun gemak te stellen, maar om informatie aan te reiken die het eigen bewustzijn verruimt. Haar workshops zijn altijd opwindend, vanwege de onverwachte dingen die gebeuren. Zij werkt samen met Sean Sands en met de 13:13:13 zielengroep die als opdracht heeft de energieën die zij doorkrijgt in het wereldraster van de Aarde te gronden.

Lichtcentrum Israna


http://www.israna.nl


Wil je verandering brengen in de verschillende gebieden van je leven? Wil je meer liefde, meer vreugde, meer vrede in jezelf? Zoek je een pad naar verlichting?
Israna is de naam van ons lichtcentrum, waaronder wij onze activiteiten bundelen. Wij zijn Froukje Buma en Jeroen Kuyper, beiden psycholoog en sinds 1997 meditatieleraar. De meeste van onze activiteiten vinden plaats in het prachtige in de natuur gelegen centrum Isis Sofia in Dalfsen, vlakbij Zwolle.
Wij bieden een pad naar verlichting, de vierjarige opleiding Spiritueel Meesterschap, waarin we alles wat we doen hebben gebundeld met het doel je ware zelf te vinden en te leven en verlicht te raken.
Hierin voegen wij samen:

• de cursus Awakening your Light Body en vervolgen hierop
• meditaties en informatie die ons wordt doorgegeven door geascendeerde meesters Saint Germain en Phylos
• het prema yoga pad, pad van het hart naar verlichting, van onze spirituele leraar Prema Babaji

Door het volgen van één pad vind je die ene schat die in de diepte van je eigen zelf te vinden is. Binnen deze opleiding en daarnaast geven wij ook losse workshops die je kunt volgen om verder te komen op je pad of ter kennismaking.
Komende losse workshops zijn:
Kundalini 1 op 13 maart en 15 mei in Dalfsen. Tijdens deze workshop maak je contact met de kundalini energie die zich meestal slapend in het stuitgebied bevindt. Je leert deze energie wakker te maken en te activeren. Dit geeft prachtige ervaringen in meditatie en veel oude pijn lost erdoor op.
Dubbel opladen na de winter kan je in onze week 2012 en verder in de Algarve van 26 maart tot 2 april. In deze week maak je contact met de energie van de nieuwe tijd. Deze energie zorgt ervoor dat je stabiel en vredig blijft in deze turbulente tijd van grote energieveranderingen.
Contact met je gids op 2 en 3 juli in Dalfsen
Lees meer over ons programma op www.israna.nl

Richard Hereijgers - Coaching van lichtwerkers


http://www.richardhereijgers.nl


De wereld heeft nu veel lichtwerkers nodig om de transformatie, die nu gaande is, te begeleiden. Het is belangrijk om je eigen spirituele puzzelstukje te ontdekken. We zien dat lichtwerkers steeds meer samenkomen, herkenning vinden en in verbinding met elkaar hun eigen specifieke missie gaan uitvoeren. Het is mijn missie om lichtwerkers te coachen bij het zich bewust worden van hun eigen missie en bij het manifesteren ervan.

Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan:
• Mensen die hun levensmissie willen ontdekken en manifesteren
• Mensen die wel voelen dat ze een missie hebben, maar de vorm nog niet gevonden hebben
• Mensen die het gevoel hebben niet van hier te zijn, niet in deze maatschappij te passen
• Mensen met ervaringen met Buitenaardsen, maar dit nog niet kunnen plaatsen in hun leven
• Mensen die veel met spiritualiteit bezig zijn, opleidingen/cursussen gedaan
hebben, en daarmee meer willen gaan doen, bijv. in de vorm van een eigen praktijk
• Mensen die al een praktijk aan het opstarten zijn, maar daarbij tegen dingen aanlopen
• Mensen met hooggevoeligheid (HSP) en/of paranormale gaven, maar daar moeilijk mee om
kunnen gaan of niet begrepen worden door hun omgeving
Verder is het voor lichtwerkers belangrijk om samen te komen. Hiervoor organiseer ik regelmatig bijeenkomsten (Multidimensional Meetings).

Voor meer informatie kun je contact met me opnemen en kun je kijken op mijn verschillende websites:

• Algemeen: http://www.richardhereijgers.nl
• Coaching en loopbaanbegeleiding: http://www.life-alignment.nl
• Starten je eigen praktijk - workshops: http://www.startjeeigenpraktijk.nl
• Coaching bij het omgaan met multidimensionaliteit en hooggevoeligheid: http://www.multidimensional-coaching.nl
• Multidimensional Meetings: http://www.multidimensional-life.com
• 'Buitenaards' leven: http://www.ashtar-arcturiers.nl
• Soundhealing: http://www.la-soundhealing.nl
• Lichtpark, een kleinschalig festival in Eindhoven: http://www.lichtpark2012.nl

Sathanama


http://www.hetmystiekewinkeltje.nl


Hemel op Aarde - is mijn zielenwens. Al enige jaren begeleid ik mensen bij het vinden van hun ware zelf. Dit doe ik door het geven van therapeutische healing sessies, meditatie, zelfrealisatie (ascension), coaching. Individueel en in groepsverband. Sinds kind heb ik mij sterk verbonden gevoeld met het goddelijke. Ik ben in contact met Verheven Meesters, Engelen, Elohim en andere wezens. Met Aartsengel Michael heb ik het eerste contact gehad, gevolgd door Lady Quan Yin, die mij onderricht heeft gegeven over onvoorwaardelijke liefde. Ik heb een sterke liefdes band met Babaji die mij begeleid heeft met het vinden van mijzelf en het creeren van hemel op Aarde. Mijn tweelingziel verbinding heb ik tevens aan hem te danken net als mijn naam. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik dit werk op Aarde mag doen met nog vele lichtwerkers en ik doe het ook met veel plezier en liefde.

Om mensen kennis te laten maken met spiritualiteit heb ik sinds 3,5 jaar een new age winkel in Delft waar sinds kort ook een spiritueel centrum gevestigd is. Voor meer info: www.hetmystiekewinkeltje.nl en www.spirituele-agenda.nl/agenda/sathanama

“Het is nooit te laat te worden wie je werkelijk bent”


http://www.praktijknuijt.info


Praktijk Nuijt behandelt op een diep bewustzijnsniveau o.a. dimensiestukken, deelaspecten, verwijderen koorden, dit werkt door op Ziels- en DNA niveau. Behandelt via een unieke testmethode FEMES+ fysiek, emotioneel, metaal en energetisch dit leven of andere levens aangevuld met speciale modules zoals de breinen, andere energetische verstoringen, ernstige ziekten en problemen. Veel auto-immuun ziekten worden veroorzaakt door specifieke belastingen en mogelijk door emotionele inslag, behandeling Dr. Hamer methode. Door jarenlange praktijkervaring met unieke aanpak is de slogan "Kom je er niet uit, bel Nuijt", dan ook niet uit de lucht gegrepen. Houd rekening met een wachttijd voor behandeling.
Tevens gespecialiseerd in het opmeten, neutraliseren en energetisch zuiveren van woningen/bedrijven.

Al jaren geeft Nuijt de succesvolle cursus ‘leren testen met een biotensor’, als een verlengstuk voor intuïtieve waarneming .Roel komt graag op uitnodiging voor het geven van lezingen over bewustzijn verruimende onderwerpen. In 2011 komt er uitbreiding van groepshealing en activaties met specifieke thema’s.

Vanuit een ruim bewustzijn van hoge trilling van liefde en vanuit bezieling werkt hij samen met zijn partner Fran Kunst en bieden zij een breed scala aan begeleiding afgestemd op de komende nieuwe tijd. Fran kunst richt zich op multi-dimensionele vraagstukken & levensprocessen met ondersteuning van healing, counseling, therapie en workshops.
Zie voor info www.praktijknuijt.info www.straling-gezondheid.com en www.inspiritart.nl

Lichtwerk met kristallen


http://www.apofyliet.nl


Lichtwerk met kristallen neemt je mee op reis door de wonderschone innerlijke en uiterlijke wereld van kristallen, (half)edelstenen en mineralen. Er wordt een nieuwe, verdiepender wereld van de kristalrijken voor je geopend, waarbij ook het hoger bewustzijn van de kristalrijken nader tot je zal kunnen spreken. De tijd waarin kristallen enkel als amulet of gezondheidssteentje werden gezien, is verleden tijd.
Je krijgt inzicht en opheldering in diverse lichtwerktechnieken, samenwerkingsmogelijkheden, krachten en healing met behulp van kristallen, volledig afgestemd op de energieën en bewustwording in deze tijd waarin ascensie een belangrijke rol speelt. Wanneer we het hebben over lichtwerk met kristallen, hebben we het namelijk letterlijk over licht-werk: werken met licht, werken aan het creëren van licht en bewustzijn.

Het boek reikt diverse healingtechnieken en -methodes aan, die afgestemd zijn op de veranderde energieën van het Aquariustijdperk; het belicht de mogelijkheden tot communicatie met kristallen en hun kristalwezens; het besteedt aandacht aan diverse bijzondere kristallen en meesterkristallen die speciaal voor deze tijd weer ontwaken, en hoe deze in te zetten zijn in een wereld die gekenmerkt wordt door verandering, groei en bewustwording; en het belicht de hogere wezenslagen van de kristallen, verbindingen met lichtmeesters en andere grote bewustzijnsvelden. Dit boek, dat geschreven is vanuit het hart, kan nieuwe poorten voor en in je openen, kan je hart raken, opdat jij je ook opnieuw de eenheid en verbondenheid met al wat is, inclusief de kristalrijken, weer zult kunnen herinneren.

Willemien Timmer heeft van jongs af aan directe en duidelijke verbindingen ervaren met de ongeziene werelden van bewustzijn en energieën. Sinds enkele jaren heeft zij een praktijk voor bewustwording en lichtwerk, middels healing, reading, channeling, kristalwerk en coaching. Daarnaast geeft ze lichtwerk-activatie en transformatie-workshops en diverse opleidingen, en heeft ze een kleine winkel waar geopende en geactiveerde kristallen en kristallen schedels (met reading) worden verkocht.

Meer informatie over mogelijkheden, kristallen, consulten, coaching, workshops en nog veel meer vind je op www.apofyliet.nl

World Day of Interconnectedness


http://www.interconnectedness101010.org/Programmaoverzicht101010Nederlan...


Landelijke viering op 10 oktober 2010 (10-10-10)

DOORN – Op tal van locaties in heel de wereld wordt zondag 10 oktober 2010 (10-10-10) de World Day of Interconnectedness gevierd. Dit is een internationaal evenement dat geheel in het teken staat van onderlinge verbondenheid. In Nederland vindt een groot aantal activiteiten plaats. Op Landgoed Beukenrode in Doorn is de grootste concentratie van activiteiten.

Een duurzame samenleving begint bij onderlinge verbondenheid. Dat uit zich in verschillende activiteiten die op ‘101010‘ worden gehouden. Wereldwijd bestrijken de activiteiten een tijdspanne van 24 uur, van 10.00 (10-10-10) tot 10.00 uur (11-10-10). Het aanbod voorziet in zowel zakelijk als persoonlijk georiënteerde workshops, variërend van een mini-symposium BeTheChange en een dialoogontbijt over verbindend leiderschap tot een danservaring van I-llness naar WE-llness en verbindend schilderen. Overigens kan ook op het meest subtiele niveau aan deze dag gestalte worden gegeven, zoals met een simpele glimlach of het geven van een
welgemeende hand. Vorig jaar, op 09-09-09 deden wereldwijd 84 landen mee. In Nederland vindt een groot aantal activiteiten plaats in onder meer Amsterdam, De Steeg, Doorn, Hoevelaken, Lelystad, Moergestel, Tilburg, Utrecht en Zeist en ook in het Belgische Gemmenich geeft een groep acte de présence, met Doorn als concentratie van alle activiteiten.

Website
Op de website www.interconnectedness101010.org staat veel informatie over de dag en de evenementen waarmee duizenden wereldburgers - van Nieuw Zeeland tot Canada – zich met elkaar, zichzelf en deze dag verbonden voelen. De site bevat ook
tal van praktische tips over hoe mensen een bijdrage kunnen leveren aan een ecologisch duurzame, sociaal rechtvaardige en spiritueel vervullende samenleving. Deze dag zal miljoenen mensen wereldwijd inspireren om ook na 10.10.10 de ´verbindingsweg´ te blijven volgen.

Het Christoffel Appèl burgerinitiatief


http://www.onzekinderenzijndetoekomst.nl/christoffelappel.php


Kinderen krijgen veel, maar krijgen zij ook wat ze nodig hebben? Nederland, wakker worden ... voorkomen is beter dan genezen.

Wij doen hierbij een oproep aan jong en oud in onze multiculturele samenleving om het Christoffel Appèl 'onze kinderen zijn de toekomst' te ondertekenen vanuit respect voor het leven.

Een kind is een geschenk ... ontwikkeling moet gestimuleerd worden!
Er is veel wijsheid onder de mensen ... het wordt tijd dat wij allemaal onze positieve stem laten horen, kennis en ervaring delen, taboes doorbreken, openheid creëren en krachten bundelen. Geef elkaar die ruimte en respecteer de gang van de natuur. Stapje voor stapje en met veel geduld kunnen wij bouwen aan een betere wereld ... een creatief proces.

In de kern draait alles in de wereld om de liefde van ouders voor hun kinderen.
Wij zijn de wereld, Wij zijn de kinderen Ook al heb je zelf geen kinderen, je bent toch zelf ook een kind van je ouders!
Laat je positieve stem horen

Teken het Christoffel Appèl, een burgerinitiatief

JA

Mensen creëren meer veiligheid en grotere welvaart door met elkaar samen te werken in plaats van met elkaar te strijden.
In de bundeling van positieve kracht rondom het kind staan we samen sterk. Het begint met jouw initiatief om te tekenen, daarmee stem je in met jouw intentie om mee te bouwen aan een wereld van Vrijheid en Respect. Een beter testament kunnen wij niet achterlaten voor de toekomst van onze kinderen. Onafhankelijk van politieke gezindheid, geloofsovertuiging en maatschappelijke positie, kunnen we samen bouwen aan een samenleving, waarin verschillen gerespecteerd worden en veiligheid, gezondheid en welvaart voor iedereen bereikbaar is.

Hoger bewustzijn met een zuiver hart


http://www.one-creator.org


Op 9 september 2010 verschijnt het boek “Hoger bewustzijn met een zuiver hart”, geschreven door Theo Thelosen.

Dit boek is bedoeld als leidraad voor het verhogen van het bewustzijn.
We zijn allemaal onderdeel van een spel dat we moeten spelen om zowel onze emoties als onze talenten te leren kennen. Daarna kunnen we datgene in ons leven manifesteren wat we daadwerkelijk willen ervaren. Dit boek geeft uiteraard niet alle antwoorden, het probeert te stimuleren om op zoek te gaan in jezelf, omdat daar alle antwoorden zijn te vinden. Hoe hoger je bewustzijn, hoe meer verantwoordelijkheid je hebt over wat je zegt en doet, tegelijkertijd kom je steeds meer in je kracht te staan. Ga je deze weg of laat je het bij het oude? De keuze is aan jou.

Theo Thelosen werd op 30 maart 1966 geboren in Brabant. De laatste jaren heeft hij alles wat niet meer bij hem paste achtergelaten. Dat leidde er vervolgens toe dat hij van individualiteitsbewustzijn naar eenheidsbewustzijn ging. Hij volgt zijn passie en leeft zijn persoonlijke missie (blauwdruk). Eén van zijn levenstaken die hij wil uitdragen is het verhogen van het bewustzijn.
Meer weten? Kijk op www.one-creator.org