Agenda van Thangka Lucia hoefnagels

Agenda van Centrum voor "Inzicht en Groei" Thangka lucia
Thangka Lucia hoefnagels

infoatwielvandeziel .nl

http://www.wielvandeziel.nl
Opleiding "Zielsverankering"; Kristaltherapie; Coaching; Natuurcoaching; Consult; Reading; cursus.
persoonlijke groei
Noord-Brabant
Oss

www.wielvandeziel.nl


25 jaar Centrum voor Inzicht en Groei!

Graag introduceer ik mij bij je. Ik ben Thӑngkӑ Lucia Hoefnagels en leidt al weer jaren het “Centrum voor Inzicht en Groei,”.

Mijn werkwijze is altijd persoonsgericht; zowel bij individuele als bij scholingstrajecten en workshops. Mijn sterk invoelend vermogen, een talent waar ik dankbaar voor ben, is mij hierbij tot een grote steun. Dit versterkt door mijn lange werkervaring maakt, dat ik je behoedzaam en kundig door jouw levensproces kan leiden. Steeds staat voor mij centraal dat je bij je geboorte al talenten hebt en dat je na je geboorte verder gevormd wordt door opvoeding, het milieu waarin je verkeerd en de omstandigheden waaronder je leeft.

In twee van door mij ontwikkelde opleidingen: de opleiding “Zielsverankering” en de kristaltherapie”, vindt je dit terug.

Beide opleidingen werken vanuit “het Wiel van inzicht en Groei”. Dit wiel is krachtig en ondersteunt je in je vernieuwingsproces. Ik heb dit het principe van het altijd in beweging zijnde wiel, waarbij kennis en wijsheid overgebracht wordt, ontleend aan Oude Natuurvolken. Door overdracht van deze kennis op latere generaties is dit in stand gebleven. Ook wij kennen de kundigheden van onze voorouders zoals: de hulp aan elkaar, het broeder- en zusterschap en de overdracht van wijsheid. Jammer genoeg is dit steeds meer verloren gegaan. Het is goed om dit weer bij ons in herinnering te brengen. Vooral nu we steeds meer in beslag genomen worden door massacommunicatiemiddelen zoals: computers, facebook en mobieltjes, waardoor we steeds meer van onze eigen identiteit en omgeving vervreemden.

Zowel in de individuele als in de groepstrajecten maak ik je bewust van je mooie kwaliteiten en je overlevingstechnieken die dit weer versluieren. Ik breng je weer bij jezelf en geef handreikingen om het bereikte resultaat vast te houden en er mee aan de slag te gaan. Dit proces van verankering van je Ziel brengt je terug naar jouw oorspronkelijkheid met de daarbij horende mooie kwaliteiten en zelfhelende kracht. Je zielenessentie wordt als het ware opnieuw verankerd met herontdekte talenten, hernieuwde vreugde en een krachtige uitstraling van liefde.

Ware schoonheid komt van binnenuit!

Thӑngkӑ Lucia Hoefnagels

Inhoud syndiceren