Agenda van New Earth Creation

Welkom bij de agenda van New Earth Creation!
New Earth Creation
http://www.newearthcreation.nl
Informatie verschaffen over veranderingsproces op aarde, Reading & Healing, Hart-Activaties, Boeken & Lezingen
persoonlijke groei
Zuid-Holland
Leiden

Het leven verandert, verander je mee?

 

Een grootse verandering is gaande op aarde. De economie verkeert in een recessie, de politieke daadkracht stagneert, het klimaat lijkt wispelturiger dan ooit en de kerk heeft aan geloofwaardigheid ingeboet. Niet alleen het leven op aarde verandert, ook ons eigen leven staat vandaag de dag regelmatig onder druk. Al deze veranderingen dagen je uit op zoek te gaan naar een vergeten deel van jezelf: de ziel. Alleen de ziel heeft de liefde, kracht en wijsheid in huis om jou door deze woelige en wonderlijke tijd heen te loodsen. En wij, Luna en Ismaël, willen je graag helpen om het contact met jouw ziel te versterken. 

 

Dit doen we door het geven van Hart-Activaties (om je voor te bereiden op de nieuwe tijd), Healing & Reading, onze boeken en het geven van lezingen.

 

Activiteiten

 

Hart-Activatie De basis voor een verlicht leven

Het is 2012, het jaar van de grote verandering, het jaar waarin de nieuwe tijd geboren zal worden, een tijd van liefde en harmonie. Om je voor te bereiden op de tijd die komen gaat, geven wij Hartactivaties.

De Activatie is een bekroning van datgene wat je reeds hebt bereikt, maar vooral is het een begin van een nieuw leven, een leven vanuit het hart en niet meer vanuit het hoofd (verstand) of buik (emoties). Een basis wordt gelegd voor een verlicht leven, een leven in liefde en harmonie, in jezelf en tussen jou en je omgeving. Je zult meer in rust zijn en makkelijker en sneller de stilte in jezelf kunnen bereiken. Een innerlijke vrede zal met je zijn.  Lees meer

 

Healing & Reading

In persoonlijke sessies geef ik, Luna, helende energie (healing) en gechannelde boodschappen (reading) door. Ik heb contact met een liefdevolle groep lichtmeesters in de sferen, o.a. met de ziel van Maria Magdalena.

De basis van de sessie is de healing en tijdens de healing komen de gechannelde boodschappen door. Dit kunnen uitvoerige boodschappen zijn (inzichten) of korte boodschappen waarin alleen de essentie van de healing wordt doorgegeven. Let wel, je toekomst wordt niet voorspelt. We gaan ervan uit dat je je eigen toekomst creëert in het Nu. Daarom helpen de lichtmeesters je graag met het verkrijgen van antwoorden op levensvragen, waardoor jijzelf een keuze kunt maken en je je levensweg duidelijker kunt vervolgen.  Lees meer

 

Boeken

We hebben een aantal autobiografische boeken geschreven, die in de zomer 2012 uitkomen. Ismaëls boek, Het geheim van mijn ziel, is klaar. Dit boek is Ismaëls bewustwordingsproces in romanvorm gegoten. Het boek is te bestellen via onze website, maar ook GRATIS als PDF te downloaden.

 

*** Download GRATIS de roman Het geheim van mijn ziel (PDF) ***

 

Lezingen

Wij verzorgen ook lezingen voor groepen op locatie. Hierin schetsen we, vanuit het gezichtspunt van de ziel, onze visie op 2012, de veranderingen op aarde en de komst van een nieuwe tijd. De artikelen op de site geven een goede indruk van de inhoud van de lezing. Het is desgewenst mogelijk om een lezing te combineren met een gechannelde boodschap vanuit het licht

Inhoud syndiceren