Agenda van Ine Suiker

Agenda aardeschool
Ine Suiker van Aardeschool

ineataardeschool .nl

http://www.aardeschool.nl
Whitetime hoofdleraar Nederland, Archetype Healing, Spirituele groei, Beyond, Board of Knowledge, Workshops Jhadten Jewall,
persoonlijke groei
Noord-Brabant
Boekel
klik hier

http://http://www.aardeschool.nl/cursus.php


Aardeschool:centrum spirituele groei en healing

Wie

Het werk wordt verricht door Ine Suiker, zonder daarmee tekort te willen doen aan diverse personen die vrijwillig of betaald meewerken aan de totstandkoming en uitvoering van de activiteiten. Meer vindt u over hen op de pagina Aardeschool.

 

Wat
Vanuit dit centrum organiseren we cursussen voor spirituele groei en healing technieken, lezingen en informatie bijeenkomsten, en behandelen we clienten vanuit spirituele healing technieken.

Hoe
Bij spirituele healing gaan we uit van heel de mens en dat is veel meer dan alleen het lichaam. Het blijkt dat als we 'dat meer' gezond maken het lichaam ook meteen gezonder wordt. Op deze ervaringen zijn onze behandelwijzen gestoeld.
En als de gehele mens eenmaal beter in balans is, moet deze gevoed worden met doorlopende geestelijke groei en bewustzijnsverruiming (maar dan zonder drugs van buiten af). En daarvoor zijn onze cursussen en overige activiteiten bedoeld.

Waar 
Wij werken vanuit ons centrum in Boekel en de meeste activiteiten vinden daar ook plaats. Boekel ligt in het oosten van Noord-Brabant, ongeveer midden tussen Nijmegen Den Bosch en Eindhoven in, niet ver van Uden.

Voor u ?
Wij geloven heilig dat die mensen op ons pad komen die voor onze ontwikkeling nodig zijn en ook vice versa. Dus als u dit leest en het u trekt, is er voor u en voor ons een kans om te groeien.

Onze activiteiten

Vanuit ons spiritueel centrum Aardeschool bieden wij, Ine Suiker en Henk van Driel, u onze spirituele activiteiten aan.
Wij hebben niet alleen een lange ervaring met spirituele, alternatieve bewustwording, geneeswijze en bewegingsvormen, die al terug gaan naar midden jaren 70 van de vorige eeuw, maar ook een behoorlijk brede ervaring op allerlei terreinen van spiritualiteit en levensopvattingen.

Inzichten als:

 1. indiaans shamanistische invloeden, zoals smudgen en indiaanse rituelen;
 2. egyptische inzichten, zoals de taroth;
 3. joodse inzichten, zoals de kabala;
 4. westerse oude inzichten zoals runen;
 5. nieuwe oosterse inzichten zoals reiki;
 6. nieuwe westerse inzichten zoals bloesem remedies;
 7. nieuwe mediaties zoals amerikaanse geleide meditaties;
 8. nieuwe wereld inzichten zoals archetype healing (Info) en whitetime healing (Info).

Activiteiten als:

 1. behandelingen met behulp van:
 • Archetype Healing
 • Universal Whitetime Healing
 • Geleide Meditaties
 • Cristal Healing (met kristallen en steenleggingen)
 • Bach remedies
 1. lezingen/cursussen over deze alternatieve geneeswijzen
 2. trainingen in bewustwording (Info)
 3. vollemaan en healing ceremonies
 4. activatie van lichtsteden (Info)

Wij willen u kennis laten maken met de vele werelden en werkelijkheden die er bestaan naast onze dagelijkse materiële kijk.
En dit trachten wij te bereiken door een gemengd aanbod van ceremonies, cursussen, healing en informatieuitwisseling maar vooral, (daar zijn we ons van bewust) door te proberen het zelf te leven en te zijn.
Want dit is de weg die wij allen in het leven moeten bewandelen, naar de top van de levensberg.

Onderweg kunnen we elkaar als metgezellen ontmoeten en met elkaar delen en enige tijd later gaat ieder weer zijn eigen pad naar die top, naar ascensie, naar meesterschap over het leven.

Als wij u op dit pad tegen komen, zullen wij met u delen en u als metgezel begroeten, maar ook respecteren dat u op een gegeven moment weer uw eigen pad moet gaan.

Dit proberen te leven met de christusliefde vanuit ons hart is ook onze opgave. Dit willen wij ook u laten ervaren en via onze trainingen en healings willen wij u helpen op dit pad.

Wij hopen dat wij u het vlammetje kunnen bieden wat u nu zoekt. 

Inhoud syndiceren